Hitta hit

Vår gatuadress är Gladelundsvägen 5 (nya adressnamnet) efter att den bytt namn från Svabesholm 164 (gamla adressnamnet)

På väg 9 vid Kiviks trädgård, sväng (vänster norrifrån och höger söderifrån) mot Stenshuvuds nationalpark. Kör ca 2 km, ta sedan höger in på Gladelundsvägen. Efter ca 250 m ser ni Stenrosgården på vänster sida.

På GPS …

På GPS:en skriver man in bostadsadressen:
Gladelundsvägen 5, Kivik.

Våra GPS-loordinater:

WGS 84 (lat, lon): N 55° 39.325′, E 14° 14.441′

WGS 84 decimal (lat, lon): 55.65542, 14.24068

RT90: 6170676, 1401518

SWEREF99 TM: 6167991, 452223