Skiss över gården

Här ser ni varje lägenhets placering på gården.

Skriva ut bild på skrivare
Klicka på bilden, tryck sedan på Ctrl + P.