Skiss över gården

Här ser ni varje lägenhets läge på gården.