Pärmen 8.1

Om du bor i Nordan.

Att tända en brasa i kaminen

Du behöver:

 • 2 tändpåsar (används även för att tända en kolgrill)
 • 6 tändved
 • 1 vedträ
 • 1 braständare

Kaminen har en övre (1) och en nedre (2) yttre lucka, den nedre med ventil, samt innanför den nedre yttre luckan (2) en inre lucka (3) och ett askfat.

 1. Låt ventilen vara fullt öppen, öppna den nedre yttre luckan (2) och sedan den inre luckan (3).
 2. Lägg in 2 tändpåsar i botten på kaminen och 6 tändved så att de bildar en brädgård # över tändpåsarna. Se mittbilden ovan!
 3. Tänd eld på tändpåsarna med braständaren från den nedre yttre luckan (2). Låt den övre yttre luckan (1) vara stängd och den nedre yttre luckan (2) samt inre luckan (3) vara öppen.
 4. Lägg in vedträ 1 på tändveden. Se den högra bilden ovan. Stäng den inre luckan (3).
 5. När veden är övertänd, lägg in vedträ 2 och stäng den nedre yttre luckan (2).
 6. När veden blivit till glöd, lägg in vedträ 3 och låt ventilen vara halvöppen.
 7. När veden blivit till glöd igen, lägg in vedträ 4 och stäng ventilen.
 8. När veden blivit till glöd igen, lägg in nästa vedträ

Anpassa ventilen om det blivit sot på glaset. Ställer man in rätt ventilation, försvinner sotet. Om du ändå fått sot på glaset. När kaminen svalnat, ta ett blött hushållspapper och gnid det i askan. Gnugga glaset med hushållspappret. Sotet löses upp. Eftertorka med tort hushållspapper.

Tillbaka >