Pärmen 8.2

Om du bor i Östan.

Att tända en brasa i kaminen

Du behöver:

 • 2 tändpåsar (används även för att tända en kolgrill)
 • 6 tändved
 • 1 vedträ
 • 1 braständare
 1. Låt ventilen vara fullt öppen och dra ut asklådan några centimeter.
 2. Lägg in 2 tändpåsar i botten på kaminen och 6 tändved så att de bildar en brädgård # över tändpåsarna. Se mittbilden ovan!
 3. Tänd eld på tändpåsarna med braständaren.
 4. Lägg in vedträ 1 på tändveden. Se den högra bilden ovan!
 5. När veden är övertänd, lägg in vedträ 2 och stäng asklådan.
 6. När veden blivit till glöd, lägg in vedträ 3 och låt ventilen vara halvöppen.
 7. När veden blivit till glöd igen, lägg in vedträ 4 och stäng ventilen.
 8. När veden blivit till glöd igen, lägg in nästa vedträ

Anpassa ventilen om det blivit sot på glaset. Ställer man in rätt ventilation, försvinner sotet. Om du ändå fått sot på glaset. När kaminen svalnat, ta ett blött hushållspapper och gnid det i askan. Gnugga glaset med hushållspappret. Sotet löses upp. Eftertorka med tort hushållspapper.

Tillbaka >