Pärmen sid 2

Tänk på att …

 • spara på vattnet, vi har egen brunn och är på landet
 • ställa skorna i hallen, för att skydda golven
 • undvik att sätta på elelement, höga elprise
 • endast slänga toapapper i toaletten
 • vinkla öppnade takfönster så att regnvatten inte rinner in
 • stänga takfönster när ni lämnar lägenheten
 • förpacka matavfallet i bruna papperspåsar och restavfallet i tillslutna plastpåsar, soptunnan finns vid vägen.
 • Glas och flaskor får inte slängas i sopkärlen, utan lämnas på återvinningen i Kivik eller Simrishamn. Där kan även förpackningar av plast, metall och papper, samt tidningar återvinnas.
 • endast utnyttja ert tilldelade grönområde
 • endast 5 personer får bo i lägenhet Sunnan, Nordan och Östan, medan 4 i Västan och 2 i Galleriet
 • de elektriska elementen får inte täckas
 • (endast Sunnan och Västan) Sunnans proppskåp finns ovanför kylskåpet i lägenhet Västan tillsammans med Västans
 • (endast Sunnan och Västan) jordfelsbrytaren bryter både Sunnan och Västan samtidigt, och finns i huvudproppskåpet inne på gården (kontakta oss)
 • läsa igenom Att tänka på före hemresan


Tack för hjälpen! 

Peter & Mikael

Tillbaka >